VUOKRAUSEHDOT
Noudatamme mökin vuokrauksessa, varaamisessa ja varattujen palvelujen peruuttamisessa alla mainittuja yleisiä ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut varauksen vakuusmaksun ja ennakkomaksun tai koko vuokran.

VARAUS- JA MAKSUEHDOT
Vuokraajan on oltava 20 vuotta täyttänyt ja hän vastaa vuokrauksesta. Hänen on annettava yhteystietonsa laskutusta varten.
Asiakkaalle lähetetään lasku, jossa on lomakohteen omistajan nimi- ja osoitetiedot, ajo-ohjeet avainten saantipaikkaan tai lomakohteeseen sekä tiedot vuokran maksua varten. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava seitsemän vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.
Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut vakuusmaksun 200 euroa ja ennakkomaksun, 10 % mökin vuokrahinnasta eräpäivään mennessä tai on maksanut sekä vakuus- ja ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään neljä (4) viikkoa ennen loman alkua. Jos vuokra-ajan alkamiseen on alle seitsemän päivää, niin kaikki maksut on maksettava välittömästi samana päivänä varausta tehtäessä. Vakuusmaksu 200 euroa palautetaan vuokraajan tilille kun avaimet on luovutettu ja mökin on todettu olevan asianmukaisessa kunnossa vuokralaisen jäljiltä. 10 %:n varausmaksu palautetaan kokonaisuudessaan, mikäli varaus peruutetaan 45 vrk ennen vuokrakauden alkua. Muussa tapauksessa varausmaksu pidätetään sopimussakkona. Peruutus on tehtävä sähköpostilla tai puhelimella. Ennakkomaksu peritään varauksen peruuttamisesta jos varatulle jaksolle ei tule muita varauksia.

LOMAILU MÖKILLÄ, KÄYTTÖEHDOT
Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle puhelimitse/sähköpostilla arvioituna saapumisajankohtana.
Mökki on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Lähtö- ja saapumispäivä on lauantai ellei muusta erikseen sovita. Viikonloput ym. eripituiset vuokra-ajat on sovittava erikseen.
Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan mutta asiakas voi ostaa ne lisäpalveluna. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Mökin siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse. Loppusiivouksen asiakas hoitaa itse, mikäli ei ole ostanut sitä varausta tehdessään. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut (200 €) siinä tapauksessa, että mökin sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on tehty puutteellisesti. Huom! Vaikka lähtösiivous olisikin tilattu tai se kuuluisi hintaan, edellytetään huoneiston olevan normaali asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat/tuhkat vietynä sekä likaiset astiat tiskikoneessa. Emme vastaa huoneistoon jätetyistä tavaroista.
Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esittelyssä tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa mökin henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon vuokraajan kanssa. Mökkiä ei saa jättää tai luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön.
Lemmikkieläinten tuonnista lomakohteeseen on sovittava varausta tehtäessä. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Teltan tai asuntovaunun käyttö mökin tontilla tai sen läheisyydessä on sallittua vain vuokranantajan luvalla ja erillistä korvausta vastaan.

KORVAUKSET
Kohde on jätettävä siihen kuntoon kuin se on ollut majoituttaessa. Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle. Palo- ja vahinkovakuutuksen omavastuu peritään vahinkotapauksessa vuokralaiselta.

YLIVOIMAINEN ESTE
Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä, esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot. Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), kohteen omistaja voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Peruutus voidaan tehdä myös ilman erillistä ilmoitusta, jos ennakkosuoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

VALITUKSET JA RIITOJEN RATKAISU
Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan vuokranantajalle.
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.